Legacy Motors Presents FORUM 64
  New News New Releases List & Reviews Legacy Motors Auctions Forums Features Register FAQs Clubs
  Forum 24 ·  Forum 18 ·  Forum 43 ·  Forum 64 ·  The Lounge ·  Register ·  Help ·  Guidelines ·  Support Zone
 
 

Go Back   Diecast Forums – Forum 64 – Diecast Zone > nategreene2

Conversation Between nategreene2 and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  03-26-2016 11:59 PM
  aventador
  http://biareview.com/ công ty luật http://anztheme.com/ thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ở phía sau. Bảo kính trong tay Dược Thiên Sầu gọi là Thiên Mục Kính, là bảo vật tương truyền qua các đời Chưởng H́nh Sứ, chuyên dùng để nắm giữ quan sát t́nh h́nh Yêu Quỷ Vực trong tay.

  Chủ nhân ban đầu của bảo vật này chính là Vạn Kiếm Ma Quân, kỳ thật ngay cả Yêu Quỷ Vực cũng chính một ṭa trận pháp do Vạn Kiếm Ma Quân bày ra, bí mật này chỉ riêng Chưởng H́nh Sứ các đời mới biết được, trong đó có nhiều vấn đề liên quan. Đại trận này cũng có một cái tên phi thường hiển hách, đó chính là Yêu Quư Tru Tiên Trận.

  Trận pháp này cùng Thiên Địa Càn Khôn đại trận hoàn toàn bất đồng. Bởi v́ nó

All times are GMT -4. The time now is 09:56 AM.